วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

*บทกลอนวันภาษาไทยแห่งชาติ...๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖*

*บทกลอนวันภาษาไทยแห่งชาติ...๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖*
...*ยี่สิบเก้า กรกฎา มากำหนด*
ให้จำจด วันภาษา น่าส่งเสริม
ภาษาไทย ใช้สื่อ คือของเดิม
ไม่ต้องเติม มีรอง เป็นสองไป
... *ภาษาไทย ไพเราะ เหมาะยิ่งนัก*
มีเสียงหนัก เสียงเบา เคล้าลื่นไหล
มีควบกล้ำ สำคัญ สรรค์ละไม
จำขึ้นใจ พูดคล่อง ผองไทยชน

...*เสียงสระ สามสิบสอง คล่องได้เปล่ง*
รูปมีเอง ยี่สิบเอ็ด เด็ดป็นผล
ดังอะอา อิอี มีได้ยล
ผสมปน พยัญชนะ จะเป็นคำ

...*สระใอ ไม้ม้วน ล้วนยี่สิบ*
ใช้ยกหยิบ ถูกที่ มิถลำ
สระไอ ไม้มลาย คลายปลายจำ
นอกม้วนย้ำ นำใช้ ไม่ผิดมี

...*ยังมาตรา แปดแม่ แท้กำหนด*
น่าจำจด กอ กา ว่าเริ่มที่
อีกกงกน กบกด จดจำดี
กมเกยนี้ นับครบ ว่าจบกัน

...*มีไตรยางค์ กลางต่ำ นำสูงด้วย*
จักได้ช่วย คำคล่อง ไม่ต้องผัน
คำขยาย หมายมี ชี้มากพลัน
ไขไข่นั้น ใช้ง่าย หลายต่างความ

...*วรรณยุกต์ ห้าเสียง เรียงต่ำสูง*
เอกโทจูง สามัญ มั่นมิขาม
ตรีจัตวา พาครบ จบงามงาม
ผันได้ตาม ตำรา ศึกษาดี

...*การเขียนถูก ปลูกฝัง แต่ยังน้อย*
เขียนบ่อยบ่อย ค่อยหัด ชัดวิถี
เริ่มจากหัว ให้เขียน เพียรทุกที
อักษรนี้ ดีงาม ตามคัดกัน

...*สะกดคำ นำเขียน เพียรสังเกต*
ตามสาเหตุ กำหนด จดจำมั่น
วรรณยุกต์ ทุกสระ ระลึกพลัน
ไม่นานวัน จำจด ลดสงกา

...*ทั้งอ่านเขียน เพียรกัน วันรำลึก*
ด้วยสำนึก ดังทอง ของภาษา
เอกลักษณ์ ประจักษ์เห็น เป็นหน้าตา
ล้ำคุณค่า ภาษาไทย ภูมิใจจริง...

..............บทกลอนวันภาษาไทยแห่งชาติ - GotoKnow............

*แสงสีทอง ส่องทา ท้องฟ้ากว้าง*
แจ่มกระจ่าง พร่างตา ด้วยฟ้าใส
รุ่งอรุณ ชื่นฉ่ำ ผ่องอำไพ
ให้สดใส รื่นจิต ตื่นนิทรา

*บทกลอนวันภาษาไทยแห่งชาติ...๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖*
...*ยี่สิบเก้า กรกฎา มากำหนด*
ให้จำจด วันภาษา น่าส่งเสริม
ภาษาไทย ใช้สื่อ คือของเดิม
ไม่ต้องเติม มีรอง เป็นสองไป
... *ภาษาไทย ไพเราะ เหมาะยิ่งนัก*
มีเสียงหนัก เสียงเบา เคล้าลื่นไหล
มีควบกล้ำ สำคัญ สรรค์ละไม
จำขึ้นใจ พูดคล่อง ผองไทยชน

...*เสียงสระ สามสิบสอง คล่องได้เปล่ง*
รูปมีเอง ยี่สิบเอ็ด เด็ดป็นผล
ดังอะอา อิอี มีได้ยล
ผสมปน พยัญชนะ จะเป็นคำ

...*สระใอ ไม้ม้วน ล้วนยี่สิบ*
ใช้ยกหยิบ ถูกที่ มิถลำ
สระไอ ไม้มลาย คลายปลายจำ
นอกม้วนย้ำ นำใช้ ไม่ผิดมี

...*ยังมาตรา แปดแม่ แท้กำหนด*
น่าจำจด กอ กา ว่าเริ่มที่
อีกกงกน กบกด จดจำดี
กมเกยนี้ นับครบ ว่าจบกัน

...*มีไตรยางค์ กลางต่ำ นำสูงด้วย*
จักได้ช่วย คำคล่อง ไม่ต้องผัน
คำขยาย หมายมี ชี้มากพลัน
ไขไข่นั้น ใช้ง่าย หลายต่างความ

...*วรรณยุกต์ ห้าเสียง เรียงต่ำสูง*
เอกโทจูง สามัญ มั่นมิขาม
ตรีจัตวา พาครบ จบงามงาม
ผันได้ตาม ตำรา ศึกษาดี

...*การเขียนถูก ปลูกฝัง แต่ยังน้อย*
เขียนบ่อยบ่อย ค่อยหัด ชัดวิถี
เริ่มจากหัว ให้เขียน เพียรทุกที
อักษรนี้ ดีงาม ตามคัดกัน

...*สะกดคำ นำเขียน เพียรสังเกต*
ตามสาเหตุ กำหนด จดจำมั่น
วรรณยุกต์ ทุกสระ ระลึกพลัน
ไม่นานวัน จำจด ลดสงกา

...*ทั้งอ่านเขียน เพียรกัน วันรำลึก*
ด้วยสำนึก ดังทอง ของภาษา
เอกลักษณ์ ประจักษ์เห็น เป็นหน้าตา
ล้ำคุณค่า ภาษาไทย ภูมิใจจริง...

..............บทกลอนวันภาษาไทยแห่งชาติ - GotoKnow............

*แสงสีทอง ส่องทา ท้องฟ้ากว้าง*
แจ่มกระจ่าง พร่างตา ด้วยฟ้าใส
รุ่งอรุณ ชื่นฉ่ำ ผ่องอำไพ
ให้สดใส รื่นจิต ตื่นนิทรา

Via : 
เหมยฮัว แซ่ตั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

Swimming Pool Assistant

ยินดีให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาสระน้ำ

○○○○○○○ ยินดีให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาสระน้ำ Mr.Suban K. Moble • Line : 0896035977 [ K. สุบรรณ์ ] e mail : subankamp@gmail.com W...