หลวงพ่อลุน สุภาจาโร

หลวงพ่อลุน สุภาจาโร
พระครูธรรมรัตนาภิรม (หลวงพ่อลุน สุภาจาโร) วัดธรรมรัตน์โพธาราม(บ้านหนองคู-ทุ่งเจริญ) เจ้าคณะตำบลพระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

โรคและอันตรายที่ต้องระวังช่วงน้ำท่วม


   ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวัน จนทำให้น้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่เลยนะคะ สุขภาพดี๊ดีห่วงใยคุณ จึงนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคและอันตรายช่วงน้ำท่วมที่ต้องระวังมาฝากกันค่ะ มีอะไรบ้าง เราไปดูกัน ^^

> #โรคไข้เลือดออก โรคที่มากับยุงลายที่มีเชื้อไวรัส ยิ่งน้ำท่วมแบบนี้ ยุงลายยิ่งมีแหล่งแพร่พันธุ์มากมายเลยค่ะ ดังนั้นใครที่มีไข้สูง รู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัว และเริ่มมีจุดแดงเล็กๆตามตัวก็อย่าวางใจ ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

> #โรคเลปโตสไปโรซิส หรือที่รู้จักกันดีว่า โรคฉี่หนู เป็นโรคที่มากับน้ำท่วมขังที่มีเชื้อโรคเจือปน โดยจะติดต่อทางบาดแผล หรือรอยข่วนที่ผิวหนัง ดังนั้นต้องรักษาความสะอาดของร่างกายให้ดี และถ้าจำเป็นต้องย่ำน้ำก็ควรสวมรองเท้าบู๊ทค่ะ

> #โรคน้ำกัดเท้า สาเหตุเกิดจากการที่เท้าแช่น้ำที่มีเชื้อโรคเป็นเวลานาน จนทำให้มีอาการเท้าเปื่อย เป็นหนอง เริ่มคันตามซอกนิ้วเท้า ดังนั้นต้องเช็ดเท้าให้แห้งเสมอ หากมีบาดแผลก็ต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และยาฆ่าเชื้อ

> #โรคเยื่อตาอักเสบ หรือตาแดง เกิดขึ้นได้หากน้ำสกปรกที่ท่วมขังกระเด็นเข้าตา จนทำให้ตาระคายเคือง ปวดตา และน้ำตาไหลได้ ดังนั้นหากมีน้ำไม่สะอาดกระเด็นเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาด ไม่ขยี้ตา และล้างมือสม่ำเสมอด้วยค่ะ

> #อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ในช่วงน้ำท่วมมักจะมีสัตว์มีพิษที่หนีน้ำเข้ามาอาศัยตามบ้านเรือนได้ ดังนั้นต้องคอยระวังให้ดี ควรจัดบ้านให้โล่ง ปราศจากมุมอับ เพราะสัตว์เหล่านี้ชอบไปอาศัยอยู่ค่ะ ยิ่งบ้านไหนมีเด็กเล็กต้องระวังเป็นพิเศษ

โรคต่างๆ รวมถึงอันตรายในช่วงน้ำท่วมเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ เพียงแค่ใส่ใจดูแลสุขภาพ และสิ่งรอบตัวอยู่เสมอนะคะ ^^ "

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

คำสอนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

🙏🙏🙏

ให้หมั่นเข้าไปวัดทุกๆ วัน...

ให้เข้าไปดูในใจตัวเอง...

ว่าขณะนี้เดี่ยวนี้มันดีมันเลว...แค่ไหน...

ไม่ต้องไปเข้าวัดไกลๆ ที่ไหน...

ให้หมั่นเข้าไปวัดที่ใจตัวเองบ่อยๆ...

ศาสนาอยู่ตรงนี้...ไม่ได้อยู่ที่อื่น...

มันอยู่ที่กาย...อยู่ที่ใจของเรา...

            -หลวงปู่ฝั้น อาจาโร-

ปราศจากโคลนตม ดอกบัวอันงดงามย่อมมิอาจเกิดขึ้น


ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น แต่เมื่อความแก่ ความเจ็บ ความพลัดพราก ความล้มเหลวบังเกิดขึ้น ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเศร้าโศก เสียใจ อาลัยอาวรณ์ ขุ่นเคือง ท้อแท้ หรือจมอยู่กับความตกต่ำย่ำแย่เสมอไป เหตุการณ์เหล่านี้สามารถเป็นอุปกรณ์สอนธรรม ฝึกใจเราให้เข้มแข็ง เตือนให้ไม่ประมาทกับชีวิต อีกทั้งยังเปิดใจให้เห็นสัจธรรมได้ด้วย

ความทุกข์ไม่เพียงผลักดันให้เราเข้าหาธรรม หากยังแสดงธรรมให้เราเห็น เพราะทุกข์ก็คือธรรมนั้นเอง  สัจธรรมที่ช่วยให้พ้นทุกข์นั้นล้วนอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์ แต่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่เมื่อเจอทุกข์แล้วมักปล่อยใจให้เป็นทุกข์ จึงถูกทุกข์กระทำย่ำยี

อันที่จริงทุกข์นั้นหากเราดูมันด้วยสติ พิจารณาด้วยปัญญา ก็สามารถเห็นธรรมที่ช่วยให้จิตเป็นอิสระจากทุกข์ได้  เพราะกุญแจที่ไขไปสู่ความพ้นทุกข์ก็อยู่ในทุกข์นั้นเอง ทุกข์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับความพ้นทุกข์

ปราศจากโคลนตม ดอกบัวอันงดงามย่อมมิอาจเกิดขึ้นได้ฉันใด ปราศจากความทุกข์ ปัญญาหรือความรู้แจ้งก็มิอาจเกิดขึ้นได้ฉันนั้น ดังนั้นเมื่อประสบทุกข์จึงไม่ควรตีโพยตีพาย หรือปล่อยใจให้จมอยู่ในความทุกข์ แทนที่จะเป็นผู้ทุกข์ พึงถอยออกมาเห็นทุกข์ ทุกข์จะกลายเป็นธรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

จาก เปลี่ยนทุกข์เป็นธรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

ภาพโดย Dhanes Wongtun-yakorn

คัดสรรโดย https://www.facebook.com/winlyovarin/

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 (สรุปความ)

สรุปความ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้การประกาศใช้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ในด้านของการศึกษา โดยเฉพาะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ในฐานะผู้ออกแบบและพัฒนานั้นจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นสำคัญ จึงจำเป็นต้องรู้กฎหมาย และมีความรอบคอบในการทำงานและระวังให้มากขึ้น

1. เจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่อนุญาตให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา ถ้าเราแอบเข้าไป … จำคุก 6 เดือน

2. เจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น แล้วเผยแพร่ให้คนอื่นรู้   จำคุกไม่เกินปี

3. แอบเข้าไปล้วงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์   จำคุกไม่เกิน 2 ปี

4. ข้อมูลที่ถูกส่งหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วไปดักจับข้อมูลของเขา จำคุกไม่เกิน 3 ปี

5. ข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้ามีไปตัดต่อ ดัดแปลง … จำคุกไม่เกิน 5 ปี (ดังนั้นอย่าไปแก้ไขงานเอกสารที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์คนอื่น)

6. ปล่อย Multiware เช่น virus, Trojan, worm เข้าระบบคอมพิวเตอร์คนอื่นแล้วระบบเข้าเสียหาย … จำคุกไม่เกิน 5 ปี

7. ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. และสร้างความเสียหายใหญ่โต เช่น เข้าไปดัดแปลงแก้ไข ทำลาย ก่อกวน ระบบสาธารณูปโภค หรือระบบจราจร ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ……..จำคุกสิบปีขึ้น

8. ถ้ารบกวนโดยการส่ง email โฆษณาต่างๆไปสร้างความรำคาญให้ผู้อื่น  … ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

9. ถ้าเราสร้างโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์เพื่อเพื่อสนับสนุนผู้กระทำความผิด … จำคุกไม่เกินปีนึง

10. ส่งภาพโป๊ , ประเด็นที่ไม่มีมูลความจริง, ท้าทายอำนาจรัฐ … จำคุกไม่เกิน 5 ปี

11. เจ้าของเว็บไซด์โหรือเครือข่ายที่ยอมให้เกิดข้อ 10. โดนลงโทษด้วย … จำคุกไม่เกิน 5 ปี

12. ชอบเอารูปคนอื่นมาตัดต่อ … จำคุกไม่เกิน 3 ปี

ขอขอบคุณที่มา : http://www.site.rmutt.ac.th/cuemedia/act-com2550/conclude-act50/

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

สาระธรรมจากหลวงพ่อลุน สุภาจาโร

สพฺพตถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ
ละเหตุทุกข์ได้ เป็นสุขในที่ทั้งปวง

                    -พุทธพจน์-

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประวัติโดยย่อหลวงพ่อลุน สุภาจาโร


พระครูธรรมรัตนาภิรม
นามเดิม ลุน ระยับศรี
เกิดวันพุทธ ที่23สิงหาคม2493
ณ บ้านหนองคูขาม ต.หนองเชียง
ทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
บิดาชื่อนายแพง มารดาชื่อนางนุย ระยับศรี
มีพี่น้องร่วมอุทร 9คนชาย7หญิง2หลวงพ่อเป็นคนที่4
ย้ายมาอยู่บ้านหนองคู ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
เมื่อปี พ.ศ.2498 เรียนจบชั้นป.4ที่รร.บ้านกระสัง
ปัจจุบันเทียบเท่าม.6พระสังฆาธิการ

****บรรพชาอุปสมบท วันที่11กรกฏาคม2515
ณ อุโบสถวัดโพธาราม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
พระอุปัชฌาย์ชื่อ พระอธิการปลั่ง สุจิณโณ
พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการลาน ปัญญกาโม
พระอนุสาสนาจารย์ พระอธิการลอย กัลลยาโณ
สอบได้นักธรรมชั้นเอกปี2521
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมรัตน์โพธาราม ปี2521
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล ตาคง ปี2536
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลพระแก้วปี2538

********ได้รับตราตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรพัดยศชั้นตรีปี2536
********ได้รับตราตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรพัดยศชั้นโทปี2545
********ได้รับตราตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรพัดยศชั้นเอกปี2554

      ได้รับเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ
(เจ้าคณะตำบลวัดราษฎร์ชั้นพิเศษเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอวัดราษฏร์ชั้นเอก)     วันที่ - 5 กุมพาพันธ์ 2559

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมรัตน์โพธาราม
(บ้านหนองคู - ทุ่งเจริญ)
เเละ  เจ้าคณะตำบลพระแก้ว  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่หลวงพ่อลุน ครบรอบ66ปี44พรรษา


ขอเชิญ ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
         ร่วมแสดงสักการะ มุทิตาจิต
 ในพิธืทำบุญอายุวัฒนะมงคล อายุ 66 ปี 44 พรรษา
   พระครูธรรมรัตนาภิรม (หลวงพ่อลุน สุภาจาโร)
23 สิงหาคม 2559 ณ วัดธรรมรัตน์โพธาราม (บ.หนองคู-ทุ่งเจริญ) ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์